Öppen utfrågning om bristen på utbildade inom naturvetenskap och teknik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppen utfrågning 12 maj 2022

Öppen utfrågning om bristen på utbildade inom naturvetenskap och teknik

Utbildningsutskottet håller en öppen utfrågning om brist på utbildade inom naturvetenskap och teknik. Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den går att följa via webb-tv.
Webb-tv

Tid: Torsdagen den 9 juni klockan 10.00–12.00
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Program

10.00 Inledning av utbildningsutskottets ordförande Lena Hallengren (S)
10.05 Skolans NT-utbildning och Skolverkets främjande arbete
Skolverket, undervisningsråden Karin Darin och Anna-Karin Mäntylä
10.15 Tillgången på NT-utbildade från högskolan och deras arbetsmarknad
Universitetskanslersämbetet, utredare Håkan
Andersson
10.25

Vad säger forskningen om elevers attityder till naturvetenskap och teknik?
Universitetsläraren Anders Jidesjö, Linköpings universitet

10.35 Vad påverkar ungdomars gymnasieval och Teknikcollege
Teknikföretagen, chefen för industriell utveckling och verksamhetsansvarige för kompetensförsörjning Amelie von Zweigbergk
10.45 Tekniksprånget
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, verksamhetsansvarige Alexandra Ridderstad
10.50 Elevers intresse för naturvetenskap och teknik i Sveriges kommuner
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), chefen för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, Per-Arne Andersson
10.55 Hur arbetar kommunerna med skolans naturvetenskaps- och teknikprogram?
- Värnamo kommun, Campus Värnamo, kompetensakademieansvarige Lars-Uno Åkesson
- Järfälla kommun, verksamhetschefen Margareta Odstam
11.15 SFINX - Svenska för ingenjörer, ett samarbete mellan Kungl. Tekniska högskolan och två kommuner
Yvonne Bång Wahlbäck, avdelningschef, KTH, och Roswitha Rieder, rektor, Stockholms Intensivsvenska för Akademiker (SIFA)
11.25 Korta inlägg:
- Sveriges Ingenjörer, Olle Dahlberg, sakkunnig
- Naturvetarna, strateg för naturvetenskaplig kompetens Marita Teräs
11.35 Frågor från ledamöterna
11.55 Avslutning av utbildningsutskottets vice ordförande Christer Nylander (L)