Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppen utfrågning 12 maj 2022

Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken

Tid: 9–11
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Finansutskottet håller en öppen utfrågning med Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Cecilia Skingsley om den aktuella penningpolitiken.

Program

Tid Programpunkt
9.00–9.30 Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Cecilia Skingsley ger sin syn på den aktuella penningpolitiken.
9.30–11.00 Frågor från och diskussion med finansutskottets ledamöter.