Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppen utfrågning 6 maj 2022

Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken

Finansutskottet höll en öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken. Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Cecilia Skingsley svarade på frågor från ledamöterna.

Tid: 7 mars, klockan 9–11
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Program

9.00 Fredrik Olovsson (S), ordförande i finansutskottet, hälsar välkommen

Ca 9.02 Stefan Ingves, riksbankschef

Ca 9.10 Cecilia Skingsley, vice riksbankschef

9.15 Frågor från finansutskottets ledamöter

Ca 11.00 Elisabeth Svantesson (M), vice ordförande i finansutskottet, avslutar utfrågningen