Öppen utfrågning om den enskildes ansvar i kris eller krig

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppen utfrågning 12 maj 2022

Öppen utfrågning om den enskildes ansvar i kris eller krig

Tid: 12.45-14.50
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Försvarsutskottet håller en öppen utfrågning om vikten av information från myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer till allmänheten om den enskildes ansvar och beredskap vid en kris- eller krigssituation.

Program

Tid Programpunkt
12.45 Inledning, Allan Widman (L)*, ordförande försvarsutskottet
12.50 Kort presentation av rapporten Om krisen eller kriget kommer (2015/16:RFR3), utredare Elisabet Michailaki Lindquist, Riksdagsförvaltningens utvärderings- och forskningssekretariat
13.00 Myndighetsperspektivet: generaldirektör Helena Lindberg, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
13.10 Kommunperspektivet: Karin Eriksson, chef avdelningen för samhällsskydd och beredskap, Göteborgs stad
13.20 Länsstyrelseperspektivet: länsrådet Johan von Knorring, Länsstyrelsen i Uppsala län
13.30 Paus
13.45 Frågor från försvarsutskottets ledamöter
14.45

Avslutning, Peter Jeppsson (S), försvarsutskottet

* Folkpartiet har bytt namn till Liberalerna (L)