Öppen utfrågning om ensamkommande barn och socialtjänstens ansvar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppen utfrågning 12 maj 2022

Öppen utfrågning om ensamkommande barn och socialtjänstens ansvar

Socialutskottet håller en öppen utfrågning om ensamkommande barn och socialtjänstens ansvar.

Tid: 10.00–13.00
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Program

Tid Programpunkt
10.00– 10.05
Inledning
Emma Henriksson (KD), ordförande i socialutskottet
10.05– 10.15
Socialdepartementet
Åsa Regnér (S), Barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Pernilla Baralt, statssekreterare
Marielle Nakunzi, politiskt sakkunnig
Per-Anders Sunesson, departementsråd
Jessica Lundahl, ämnesråd
Sara Roxell, departementssekreterare
10.15– 10.20 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Helena Lindberg, generaldirektör
Louise Mwinyipembe, handläggare på enheten för omvärld och beredskap
10.20– 10.25
Regeringens samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården
Cecilia Grefve
10.25– 10.35
Frågor från utskottets ledamöter till Cecilia Grefve
10.35– 10.45 Socialstyrelsen
Olivia Wigzell, generaldirektör
Pär Ödman, rättschef
Annika Öquist, enhetschef
10.45– 10.55
Barnombudsmannen
Anna Karin Hildingson Boqvist, chef för program- och utvärderingsenheten
Julia Nordin Johansson, jurist
10.55– 11.00
Inspektionen för vård och omsorg
Gunilla Hult Backlund, generaldirektör
Birgitta Hagström, avdelningschef för avdelning sydöst
Jonas Wiklund, enhetschef avdelningen för tillståndsprövning
11.00– 11.05
Statens institutionsstyrelse
Nils Åkesson, tf. generaldirektör
Urban Lindberg, planeringsdirektör
11.05– 11.10
SKL
Hans Karlsson, avdelningschef avdelningen för vård och omsorg
Åsa Furén-Thulin, sektionschef, sektionen för vård och socialtjänst
11.10– 11.15
Akademikerförbundet SSR
Josefine Johansson, professionsstrateg
Ursula Berge, samhällspolitisk chef
11.15– 11.20
Sveriges ensamkommandes förening Riksförbund
Musse Hosseini, ordförande
11.20– 11.50
Paus
11.50– 11.55
Vårdföretagarna
Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör
Fredrik Borelius, näringspolitisk expert, individ och familj
11.55– 12.00
Forum för familjevård
Malena Andersson, vice ordförande
Benny Jacobsson, ledamot
12.00– 12.05
Lessebo kommun
Fernando Germond Corrêa, socialchef
12.05– 12.10
Växjö kommun
Marcus Johansson, bitr. avdelningschef med ansvar för ensamkommande flyktingbarn
12.10– 12.55
Frågor från utskottets ledamöter
12.55– 13.00
Avslutning
Anna-Lena Sörenson (S), vice ordförande i socialutskottet

 

Övriga deltagare (som är beredda att svara på frågor):

Företag som driver HVB
Marius van den Burg, områdeschef HVB, Team Olivia

Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård
Suzanne Julin, ordförande
Marie Kjellqvist, sekreterare och ledamot

Föreningen Sveriges Överförmyndare
Ian Dickson Lauritzen, styrelseledamot

Riksförbundet Gode Män och Förvaltare
Ricard Sandell, ordförande
Christer Vindeby, vice ordförande

Migrationsverket
Carl Bexelius, bitr. rättschef
Jan Anders Rapp, verksjurist, Rättsenheten
Ronnie Magnusson, nationell expert, Mottagningsstöd och etablering