Öppen utfrågning om familjerätt

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppen utfrågning 12 maj 2022

Öppen utfrågning om familjerätt

Civilutskottet håller en öppen utfrågning: Är familjerätten i takt med tiden? Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den går att följa via webb-tv.

Tid:Torsdagen 26 maj klockan 9.30–11.30
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Program

09.30

Inledning – civilutskottets ordförande Caroline Szyber

09.35

Anföranden (10 minuter vardera):
Makar och deras förmögenhetsförhållanden – Margareta Brattström, professor i civilrätt, Uppsala Universitet
Sambor och deras förmögenhetsförhållanden – Kajsa Walleng, juris doktor
Regler om faderskap och föräldraskap – Anna Singer, professor i civilrätt, Uppsala Universitet
Arvsrätt – Göran Lind, adjungerad professor, Örebro Universitet
En advokats syn på frågeställningarna – Johan Schüldt, advokat

10.25

Paus

10.40

Frågor från utskottets ledamöter

11.25

Avslutning – civilutskottets vice ordförande Johan Löfstrand