Öppen utfrågning om finansieringsmodeller för transportinfrastruktur

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppen utfrågning 12 maj 2022

Öppen utfrågning om finansieringsmodeller för transportinfrastruktur

Tid: 10.00-13.00
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan (för allmänhet och media)

Program

Tid Programpunkt
10.00 Inledning: Trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith (MP)
10.05 Finansieringsmodeller enligt Sverigeförhandlingen
Niklas Lundin, huvudsekreterare, Sverigeförhandlingen
10.15 Alternativ finansiering och organisering för att möta hållbarhetsutmaningarna
Björn Hasselgren, teknologie doktor vid Kungliga Tekniska Högskolan, ordförande Infrastrukturkommissionen

10.25

Finansiering av infrastruktur och det finanspolitiska ramverket
Hans Lindblad, Riksgäldsdirektör, Riksgälden
10.35 Riksrevisionens granskning: Erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan
Margareta Åberg, riksrevisor
10.45 Att låna eller inte låna - är det frågan?
Sebastian de Toro, LO-ekonom
10.52 Det finanspolitiska ramverket och lånefinansiering av infrastrukturinvesteringar
Harry Flam, professor i internationell ekonomi vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet, ledamot i Finanspolitiska Rådet
11.00  Genomförande av nya infrastrukturprojekt – erfarenheter från MTR
Peter Viinapuu, vd MTR Nordic
11.10 Paus
11.30 OPS – våga pröva nya vägar
Mats Williamson, vice vd Skanska AB
11.40 Strukturering av pensionskapital i transportinfrastrukturen
Erik von Ehrenheim, senior advisor, Macquarie Infrastructure and Real Assets
11.48 Pensionskapital och Infrastruktur, en investering för framtiden
Kerstin Hessius, vd Tredje AP-fonden
11.55 Från Gripenstedt till Sverigeförhandlingen
Gunnar Wetterberg, historiker och författare
12.05 Frågestund
12.55 Avslutning: Trafikutskottets vice ordförande Jessica Rosencrantz (M)

 

Representanter för organisationer och företag etc. som önskar närvara vid utfrågningen ombeds anmäla sig till trafikutskottets kansli.