Öppen utfrågning om FN:s fredsfrämjande insatser

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppen utfrågning 12 maj 2022

Öppen utfrågning om FN:s fredsfrämjande insatser

Tid: Torsdagen den 22 oktober klockan 12.30–14.00
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Utrikesutskottet håller en öppen utfrågning om FN:s fredsfrämjande insatser. De experter som deltar ger sina perspektiv på FN:s arbete med fredsfrämjande insatser och de utmaningar som följer med dessa.

Program

Tid Programpunkt
12.30–12.40 Inledning
Kenneth G Forslund (S), utrikesutskottets ordförande
12.40–13.10

Experternas kommentarer
Anna-Karin Eneström, utrikesråd för politiska frågor, Utrikesdepartementet

Ola Engdahl, docent i folkrätt, Försvarshögskolan, FHS

Kristina Zetterlund, konflikt- och säkerhetspolitisk analytiker, Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI

Aleksander Gabelic, ordförande Svenska FN-förbundet

13.10–13.50
Frågor från utskottets ledamöter
Åsa Theander, chef vid Globala gruppen, Enheten för säkerhetspolitik, UD, Ola Engdahl, FHS, Kristina Zetterlund, FOI och Aleksander Gabelic, Svenska FN-förbundet, besvarar frågor från ledamöterna.
13.50–14.00
Avslutning
Karin Enström (M), utrikesutskottets vice ordförande