Öppen utfrågning om framtidens luftfart

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppen utfrågning 3 april 2014

Öppen utfrågning om framtidens luftfart

Tid: 9.00 - 12.00
Plats: Andrakammarsalen. Ingång Riksplan för allmänhet och media.

Trafikutskottet har låtit genomföra ett forskningsprojekt där framtidens luftfart granskas. Det som granskats närmare är flygbränsle, flygmotorer, flygplanskonstruktion och trafikledning. Utgångspunkten har varit flygets nuvarande och framtida påverkan på miljö och klimat samt förutsättningarna för ett framtida hållbart flyg. Utskottet håller en öppen utfrågning för att från olika perspektiv belysa de slutsatser som framkommer i rapporten.

Program

Tid Programpunkt
9.00 Trafikutskottets ordförande Anders Ygeman (S)
Inledning
9.05 Jonas Åkerman, forskare Kungliga Tekniska Högskolan
Hur kan vi styra flyget i rätt riktning?
9.20 Ingrid Cherfils, sjö- och luftfartsdirektör Transportstyrelsen
Internationell utblick: Vilket arbete bedrivs internationellt och inom EU när det gäller luftfartens framtid?
9.35 Vilgot Claesson, handläggare Vinnova samt Anders Blom, forskningschef FOI
Vilken forskning bedrivs på luftfartsområdet inom Sverige och internationellt?
9.50 Anna Wilson, vd Svenskt flyg
Hur ser branschen på luftfarten i framtiden?
10.05 Robert Limmergård, chef för samhällskontakter på GKN Aerospace Sweden
Vad gör flygmotortillverkarna för att anpassa sig till framtiden?
10.20 Paus
10.50 Frågestund
11.55 Trafikutskottets vice ordförande Jan-Evert Rådhström (M) 
Avslutning