Öppen utfrågning om framtidens public service

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Relaterade sändningar

Öppen utfrågning 10 maj 2022

Öppen utfrågning om framtidens public service

Kulturutskottet håller en öppen utfrågning på temat Framtidens public service.

Tid: Klockan 10–12
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den sänds via webb-tv.

Program

Tid Programpunkt
10.00

Inledning
Olof Lavesson (M), kulturutskottets ordförande

 

Framtidens public service

10.05

Andreas Ekström, journalist, Sydsvenska Dagbladet

10.15

Jesper Strömbäck, professor, Göteborgs universitet,
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

10.25

Cilla Benkö, verkställande direktör, Sveriges Radio
AB

10.35

Hanna Stjärne, verkställande direktör, Sveriges
Television AB

10.45

Christel Tholse Willers, verkställande direktör, Sveriges
Utbildningsradio AB

10.55

Jan Scherman, diversearbetare

11.05

Alice Bah Kuhnke (MP), kultur- och demokratiminister,
Kulturdepartementet

11.15

Frågestund

11.55

Avslutning
Gunilla Carlsson (S), kulturutskottets vice ordförande

Relaterade sändningar