Öppen utfrågning om funktionshindersperspektiv i kulturarvet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppen utfrågning 31 maj 2022

Öppen utfrågning om funktionshindersperspektiv i kulturarvet

Kulturutskottet håller en öppen utfrågning på temat "Funktionshindersperspektiv i kulturarvet".

Tid: 10.00 - 12.00
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

I händelse av platsbrist i Förstakammarsalen finns möjlighet att följa utfrågningen via storbilds-tv.
Plats: Mittpoolen, ingång Riksgatan 2

Program

Tid Programpunkt
10.00 Inledning
Gunilla Carlsson (S), kulturutskottets ordförande
10.05 Presentation av Haiku-projektet
Birgitta Andersson, ordförande för Handikapphistoriska föreningen och Diana Chafik, projektsekreterare
10.25

Nordiska museet
Om hur museet arbetar med att fortlöpande dokumentera och tillgängliggöra funktionshindrades historia, samhällets mångfald och dess utveckling över tid.

Lena Palmqvist, avdelningschef
10.35

Riksantikvarieämbetet
Om hur Riksantikvarieämbetet arbetar med att göra kulturarvet tillgängligt för hela befolkningen.

Britt-Inger Andersson, chef för förvaltningsavdelningen
10.45

Västmanlands läns museum
Om att skapa ett tillgängligt museum för alla.

Lina Gatte Redin, avdelningschef
10.55 Frågor och samtal
Samtalsledare är Per Lodenius (C)
11.55 Avslutning
Ulf Nilsson (FP), kulturutskottets vice ordförande