Öppen utfrågning om gymnasiereformen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Relaterade sändningar

Öppen utfrågning 19 februari 2013

Öppen utfrågning om gymnasiereformen

Utbildningsutskottet anordnar den 19 februari en öppen utfrågning om gymnasiereformen. Utfrågningen är ett led i utbildningsutskottets långsiktiga uppföljning av gymnasiereformen. Syftet är bland annat att ge utskottet en aktuell bild av vilka erfarenheter de olika aktörer som berörs av reformen har gjort och hur man i ljuset av dessa erfarenheter ser på förändringarna.

Tid: Klockan 11.00-13.30
Plats: Andrakammarsalen, Riksgatan 2 för media och Riksplan för allmänhet

Program

Klockan Programpunkt
11.00-11.05  Inledning av utskottets ordförande Tomas Tobé (M)
  Avdelning med faktagenomgång
11.05-11.20 Anna Ekström, generaldirektör, Skolverket - antagningsstatistik, de nationella programrådens verksamhet, studie- och yrkesvägledningen, införandet av GY11 m.m.
11.20-11.30 Maria Wikhall, utredare, Statskontoret - rapporten Organisatoriska konsekvenser av gymnasiereformen 2011 (2012:23)
  Avdelning med kommentarer och analys
11.30-11.40 Maria Stockhaus, ordförande för beredningen för utbildningsfrågor och Marie-Louise Rönnmark vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting
11.40-11.50 Cecilia Nykvist, vd, Friskolornas Riksförbund
11.50 Paus
  Avdelning med kommentarer och analys fortsättning
11.30-11.40 Maria Stockhaus, ordförande för beredningen för utbildningsfrågor och Marie-Louise Rönnmark vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting
11.40-11.50 Cecilia Nykvist, vd, Friskolornas Riksförbund
12.10-12.20 Ann-Marie Begler, generaldirektör, Skolinspektionen
12.20-12.30 Anna Ekström, generaldirektör, Skolverket
12.30-12.50 Johan Olsson, utbildningspolitisk expert, Svenskt Näringsliv och Thomas Hagnefur, utredare, LO
12.50-13.00 Ann-Charlotte Eriksson, 1:e vice ordförande, Lärarförbundet och Bo Jansson, 1:e vice ordförande, Lärarnas Riksförbund
13.00-13.10 Mattias Hallberg, ordförande, Sveriges elevkårer och Mimmi Garpebring, förbundsordförande, Svea
13.10-13.30 Avslutande frågor och avslutningsord av utskottets vice ordförande Ibrahim Baylan (S)

Webb-tv och tv

Utfrågningen kan även följas via riksdagens webb-tv och i efterhand via SVT Forum.

Ytterligare information

Roger Aule, föredragande utbildningsutskottet, telefon 08-786 42 44, e-post roger.aule@riksdagen.se

Pressackreditering

Tag med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill delta men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta pressekreterare Maria Skuldt, telefon 08-786 40 54 eller Riksdagsinformation, telefon 020-349 000.

Relaterade sändningar