Öppen utfrågning om gymnasiereformen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppen utfrågning 19 februari 2013

Öppen utfrågning om gymnasiereformen

Utbildningsutskottet anordnar den 19 februari en öppen utfrågning om gymnasiereformen. Utfrågningen är ett led i utbildningsutskottets långsiktiga uppföljning av gymnasiereformen. Syftet är bland annat att ge utskottet en aktuell bild av vilka erfarenheter de olika aktörer som berörs av reformen har gjort och hur man i ljuset av dessa erfarenheter ser på förändringarna.

Tid: Klockan 11.00–13.30
Plats: Andrakammarsalen, Riksgatan 2 för media och Riksplan för allmänhet

Program

Klockan Programpunkt
11.00–11.05  Inledning av utskottets ordförande Tomas Tobé (M)
  Avdelning med faktagenomgång
11.05–11.20 Anna Ekström, generaldirektör, Skolverket – antagningsstatistik, de nationella programrådens verksamhet, studie- och yrkesvägledningen, införandet av GY11 m.m.
11.20–11.30 Maria Wikhall, utredare, Statskontoret – rapporten Organisatoriska konsekvenser av gymnasiereformen 2011 (2012:23)
  Avdelning med kommentarer och analys
11.30–11.40 Maria Stockhaus, ordförande för beredningen för utbildningsfrågor och Marie-Louise Rönnmark vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting
11.40–11.50 Cecilia Nykvist, vd, Friskolornas Riksförbund
11.50 Paus
  Avdelning med kommentarer och analys fortsättning
11.30–11.40 Maria Stockhaus, ordförande för beredningen för utbildningsfrågor och Marie-Louise Rönnmark vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting
11.40–11.50 Cecilia Nykvist, vd, Friskolornas Riksförbund
12.10–12.20 Ann-Marie Begler, generaldirektör, Skolinspektionen
12.20–12.30 Anna Ekström, generaldirektör, Skolverket
12.30–12.50 Johan Olsson, utbildningspolitisk expert, Svenskt Näringsliv och Thomas Hagnefur, utredare, LO
12.50–13.00 Ann-Charlotte Eriksson, 1:e vice ordförande, Lärarförbundet och Bo Jansson, 1:e vice ordförande, Lärarnas Riksförbund
13.00–13.10 Mattias Hallberg, ordförande, Sveriges elevkårer och Mimmi Garpebring, förbundsordförande, Svea
13.10–13.30 Avslutande frågor och avslutningsord av utskottets vice ordförande Ibrahim Baylan (S)

Webb-tv och tv

Utfrågningen kan även följas via riksdagens webb-tv och i efterhand via SVT Forum.

Ytterligare information

Roger Aule, föredragande utbildningsutskottet, telefon 08-786 42 44, e-post roger.aule@riksdagen.se

Pressackreditering

Tag med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill delta men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta pressekreterare Maria Skuldt, telefon 08-786 40 54 eller Riksdagsinformation, telefon 020-349 000.

Relaterade sändningar