Öppen utfrågning om konkurrens på lika villkor inom luftfarts- och åkerinäringarna

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppen utfrågning 19 oktober 2017

Öppen utfrågning om konkurrens på lika villkor inom luftfarts- och åkerinäringarna

Trafikutskottet håller en öppen utfrågning om konkurrens på lika villkor inom luftfarts- och åkerinäringarna.

Tid: Klockan 8.45–12
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den sänds via webb-tv.

Program

08.45 Inledning

Trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith (MP)

Nulägesbeskrivning och ramverk

08.50 Kommissionens konkurrensfrämjande arbete med den europeiska luftfartsstrategin samt rörlighetspaketet

Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige

09.00 Erfarenheter från svensk sida i arbetet med framtagandet av den europeiska luftfartsstrategin samt rörlighetspaketet

Mattias Landgren, statssekreterare vid Näringsdepartementet med ansvar för transport- och infrastrukturfrågor

09.10 Den rådande konkurrenssituationen och dess inverkan på överflyttningar mellan olika transportslag

Inge Vierth, utredningsledare vid VTI

Statens insatser för kontroll och tillsyn

09.17 Transportstyrelsens marknadsövervakning av luftfarten samt företagskontroller av de tunga godstransporterna på väg

  • Simon Posluk, enhetschef vid Transportstyrelsen (Luftfart)
  • Mikael Kyller, utredare vid Transportstyrelsen (Åkeri)

09.31 Förutsättningar för polisens arbete med tillsyn och kontroller av de tunga godstransporterna på väg efter införandet av den nya polisorganisationen

Maria Lönegård, polismästare vid Nationella operativa avdelningen (NOA), Polismyndigheten

09.38 Användningen av olika modeller inom transportsektorn som påverkar skatteuttaget

  • Katrina Björk, rikssamordnare för Skatteverkets granskning av utlandstransaktioner (Luftfart)
  • Pia Bergman, rikssamordnare för Skatteverkets granskning av organiserad brottslighet och svart arbetskraft (Åkeri)

09.48 Myndighetssamverkan mot osund konkurrens i arbetslivet

Kicki Höök, samordnare vid Arbetsmiljöverket för regeringsuppdraget om att under 2015–2018 förstärka den myndighetsgemensamma tillsynen av företag som bryter mot arbetsmiljöregelverket för att få konkurrensfördelar.

09.55 PAUS

Rådande konkurrenssituation inom luftfart och åkeribranschen – berörda aktörs syn

10.15 Den rådande konkurrenssituationen inom luftfarten – vad innebär den för möjligheterna till ett mer hållbart flygresande i framtiden?

  • Hans Ollongren, ansvarig för samhällskontakter och luftfartspolitik inom SAS
  • Charlotte Holmbergh Jacobsson, chef för kommunikation och public affairs, Norwegian

10.29 Den rådande konkurrenssituationen inom luftfarten – vad innebär den för piloter och kabinanställda?

  • Martin Lindgren, ordförande i Svensk Pilotförening
  • Lise Iderström, central ombudsman vid Unionen

10.43 Den rådande konkurrenssituationen inom åkeribranschen – vad innebär den för möjligheterna till mer hållbara godstransporter på väg?

Ulric Långberg, branschchef vid Sveriges åkeriföretag

10.50 Den rådande konkurrenssituationen – vad innebär den för arbetstagarna inom åkeribranschen?

Lars Mikaelsson, förbundssekreterare vid Transportarbetareförbundet

10.57 Frågestund

11.55–12.00 Avslutning

Trafikutskottets vice ordförande Jessica Rosencrantz (M)