Öppen utfrågning om konkurrenskraften hos svenska multinationella företag efter nya internationella skatteregler

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppen utfrågning 12 maj 2022

Öppen utfrågning om konkurrenskraften hos svenska multinationella företag efter nya internationella skatteregler

Skatteutskottet och näringsutskottet håller en gemensam öppen utfrågning. Temat är konkurrenskraften hos svenska multinationella företag i ljuset av att nya internationella skatteregler är på väg att införas. Både OECD och EU har lagt fram förslag på regelförändringar inom området.

De centrala frågeställningarna under utfrågningen är:

 • Vad innebär OECD:s förslag om Base erosion and profit shifting, BEPS?
 • Vad av OECD:s förslag har förverkligats och vad återstår?
 • Vilka övriga förslag från till exempel EU har tagits fram?
 • Vilka konsekvenser kan de nya förslagen komma att få för konkurrenskraften för svenska multinationella företag?

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den sänds via webb-tv.

Tid: 16 juni kl 9-12
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan.

OBS – programmet har uppdaterats med nya tider.

Program

09.00–09.05 Inledning

Per Åsling (C), skatteutskottets ordförande

09.05–09.15 Nya regler inom internationell beskattning på 10 minuter

Hanna Nilsson, skattejurist, PwC

09.15–10.15 Röster om OECD:s respektive EU:s förslag

 • Krister Andersson, chef för skatteavdelningen, Svenskt näringsliv
 • Karin Pilsäter, utredare, TCO
 • Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande, Folksam
 • Bertil Wiman, professor, Uppsala universitet
 • Yvonne Bertlin, CFO, AstraZeneca AB
 • Joakim Fällman, skattejurist, Scania
 • Andreas Nordin, skattechef, ABB

10.15–10.30 Regeringens syn på BEPS och förutsättningar för svenska företag

Magdalena Andersson (S), finansminister

10.30–10.50 Frågestund

Utskottens ledamöter ställer frågor till finansministern

10.50–11.10 Paus

11.10–11.55 Frågestund

Utskottens ledamöter ställer frågor till övriga talare

11.55–12.00 Avslutning

Jennie Nilsson (S), näringsutskottets ordförande