Öppen utfrågning om konsumtion på kredit

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppen utfrågning 18 maj 2022

Öppen utfrågning om konsumtion på kredit

Tid: 9.30–12.00
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Civilutskottet håller en öppen utfrågning på temat konsumtion på kredit – är konsumenten tillräckligt skyddad?

Kreditsamhället är under ständig utveckling. Krediter ökar möjligheterna för hushållen att planera sin ekonomi men riskerar också att bidra till överskuldsättning. Inom ramen för sitt löpande arbete med uppföljning anordnar civilutskottet den öppna utfrågningen om konsumtion på kredit.

Utskottet vill höra deltagarnas synpunkter på utvecklingen under de senaste åren av kreditgivningen för konsumtion. Det gäller bland annat marknadsföring, fakturaköp och delbetalning, otydliga priser och hur den här typen av krediter inverkar på hushållens skuldsättning.

Program

Tid Programpunkt
09.30 Inledning – civilutskottets ordförande Caroline Szyber (KD)
09.35 Gunnar Larsson, generaldirektör, Konsumentverket
09.45 Lena Bäcker, verksamhetschef, Kronofogdemyndigheten
09.55 Malin Omberg, verksamhetsområdeschef, Finansinspektionen
10.05 Anna Hedborg, utredare, Utredningen om överskuldsättning
10.15 Bengt Nilervall, näringspolitisk expert – betalningar, Svensk Handel
10.20 Magnus Sjögren, styrelseordförande, Richard Gabler, styrelseledamot, Svenska Konsumentkreditföretagen
10.25 Ingvor Fahlén, ordförande Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst
10.30 Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP), Finansdepartementet
10.40 Paus
10.55 Frågor från utskottets ledamöter
11.55–12.00 Avslutning – civilutskottets vice ordförande Johan Löfstrand (S)