Öppen utfrågning om kontanthanteringen i samhället

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppen utfrågning 18 maj 2022

Öppen utfrågning om kontanthanteringen i samhället

Tid: 9.00–12.00
Plats: Förstakammarsalen

Finansutskottet håller en öppen utfrågning om den framtida utvecklingen för kontanthanteringen i samhället. Utfrågningen tar upp det aktuella läget och den framtida utvecklingen utifrån bland annat följande frågeställningar: Vilka effekter får utvecklingen mot ett alltmer kontantlöst samhälle för privatpersoner och företag? Hur ser förutsättningarna ut i stad respektive glesbygd? Vilka fördelar och nackdelar har den minskade kontantanvändningen för olika kategorier i samhället?

Program

Tid Programpunkt
 9.00 Finansutskottets ordförande Fredrik Olovsson (S) hälsar välkommen
 9.00 Inledningsanföranden från inbjudna talare
10.30 Frågor och diskussion med finansutskottets ledamöter
12.00 Finansutskottets ordförande avrundar utfrågningen

 

Medverkande är:

  • Mikael Selander, chef för Landsbygds- och Näringslivsenheten, Länsstyrelsen Dalarna
  • Sten Selander, avdelningschef, Post- och telestyrelsen
  • Annika Wallenskog, biträdande chefekonom, Sveriges kommuner och landsting
  • Öivind Neiman, VD, Sparbankernas riksförbund
  • Leif Trogen, avdelningschef, Bankföreningen
  • Beng Nilervall, betalansvarig, Svensk Handel
  • Cecilia Skingsley, vice riksbankschef, Riksbanken
  • Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister (MP)