Öppen utfrågning om ökat kollektivt resande

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppen utfrågning 24 november 2016

Öppen utfrågning om ökat kollektivt resande

Trafikutskottet håller en öppen utfrågning om ett ökat kollektivt resande för framtiden.

Tid: Klockan 8.45-12.00
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media och sänds via riksdagens webb-tv.

Program

Tid Programpunkt
08.45 Inledning
Trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith (MP)
08.50

Kollektivtrafikens utveckling i förhållande till de transport-politiska målen
Maria Melkersson, kvalificerad utredare vid Trafikanalys

09.00

Förutsättningar för framtidens kollektivtrafik – kostnadsutveckling och finansiering
John Hultén, Fil. Dr. och centrumföreståndare för K2

09.10

Styrmedel för att öka det kollektiva resandet
Karin Brundell-Freij, Tekn. Dr., Docent och transportanalysexpert vid WSP

09.20

Små och stora steg mot fördubblat kollektivtrafikresande (i Västra Götaland)
Ulrika Bokeberg, kollektivtrafikdirektör i Västra Götalands-regionen

09.30 Gränssnittet mellan samhällsfinansierad kollektivtrafik och interregional kommersiell tågtrafik
Gunnar Alexandersson, Fil. Dr. och transportforskare vid Handelshögskolan i Stockholm
09.40

Strategiska analyser inom kollektivtrafiksektorn – en utblick
Bård Norheim, senior forskare i nationalekonomi och VD för Urbanet Analyse

09.50 Paus
10.10

Resenärerna – kollektivtrafikens konsumenter
Christina Axelsson, ordförande för Resenärsforum

10.18

Kollektivtrafiken – ett redskap i samhällsutvecklingen
Sören Bergerland, trafikdirektör vid Blekingetrafiken

10.26 Möjligheter och utmaningar för ett ökat kollektivt resande i storstad
Caroline Ottosson, vd för SL
10.34 Kommersiell trafik, ett komplement till upphandlad trafik - men vad hände med etableringen av nya busslinjer?
Joakim Palmkvist, vd för Swebus
10.42

Taxi som kollektivt färdmedel i glesbygd och hållbara städer
Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska taxiförbundet

10.50 Frågestund
11.55

Avslutning
Trafikutskottets vice ordförande Jessica Rosencrantz (M)