Öppen utfrågning om psykisk ohälsa i kombination med beroendeproblematik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppen utfrågning 6 maj 2022

Öppen utfrågning om psykisk ohälsa i kombination med beroendeproblematik

Socialutskottet håller en öppen utfrågning om samsjuklighet – psykisk ohälsa i kombination med beroendeproblematik.

Syftet med utfrågningen är att bredda och fördjupa ledamöternas kunskaper inom området.

Tid: Torsdagen den 28 februari klockan 9.00–12.00
Plats: Andrakammarsalen, ingång Riksplan

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den sänds via webb-tv.

Program

09.00

Inledning av Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande i socialutskottet

09.05

Förväntningar på dagen – reflektioner utifrån egna erfarenheter

09.15

Socialstyrelsen

 • Elizabeth Åhsberg, forskare
 • Jonas Bergström, enhetschef
 • Mattias Fredricson, enhetschef
 • Lars-Torsten Larsson, avdelningschef

09.25

Statens institutionsstyrelse

 • Jan-Eric Josefsson, tf. generaldirektör
 • Annika Eriksson, utvecklingsdirektör
 • Maria Skoglund, verksamhetsdirektör (missbruksvården)

09.35

Sveriges Kommuner och Landsting

 • Ing-Marie Wieselgren, projektchef/psykiatrisamordnare
 • Mikael Malm, samordnare

09.45

ACT-teamet i Malmö

Gunilla Cruce, socionom PhD, Implementeringsstöd ACT/FACT, Psykiatri Skåne

10.05 – 10.35

Paus

10.35

Beroendecentrum Ung – prevention, stöd och behandling i Eskilstuna/Strängnäs

 • Tuula Bergstedt, familjebehandlare
 • Karolina Liljeholm, psykiatrisjuksköterska
 • Carina Ranius, verksamhetschef BUP Sörmland
 • Pia Andersson, områdeschef Socialförvaltningen Eskilstuna

10.55

Socialdepartementet

 • Lena Hallengren, statsråd
 • Catharina Piazzolla, politiskt sakkunnig

11.05

Frågor från utskottets ledamöter

11.55 – 12.00

Kristina Nilsson (S), vice ordförande i socialutskottet, avslutning

Inbjudna åhörare – beredda att svara på frågor

 • Marie Risbeck, enhetschef, Folkhälsomyndigheten
 • Johanna Ahnquist, enhetschef, Folkhälsomyndigheten
 • Marie Brandvold, enhetschef, Inspektionen för vård och omsorg
 • Helena Dickson, inspektör, Inspektionen för vård och omsorg
 • Gudrun Kågström Lindberg, inspektör, Inspektionen för vård och omsorg
 • Kerstin Evelius, tidigare nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa
 • Gerhard Larsson, tidigare särskild utredare Missbruksutredningen