Öppen utfrågning om reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppen utfrågning 18 juni 2022

Öppen utfrågning om reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik

Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Miljö- och jordbruksutskottet håller en öppen utfrågning om reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Program

Inledning

10.00-10.05 Utskottets ordförande Matilda Ernkrans (S)

Inledning

 • 10.05-10.15 Landsbygdsdepartementet
 • 10.15-10.25 EU-kommissionen, representationen i Sverige
 • 10.25-10.40 Frågor från ledamöterna

Hållbart nyttjande av naturresurser - förgröning i pelare 1 och ökad miljönytta med riktade miljöåtgärder i pelare 2

 • 10.40-10.50 Lantbrukarnas Riksförbund
 • 10.50-11.00 Ekologiska lantbrukarna
 • 11.00-11.08 Naturskyddsföreningen
 • 11.08-11.16 Världsnaturfonden WWF
 • 11.16- 11.40 Frågor från ledamöterna

11.40-12.00 Paus

Jordbrukets konkurrenskraft och landsbygdsutveckling i Sverige - förgröning och mer rättvis fördelning av medel i pelare 1, fokus på konkurrenskraft, innovation, miljö och klimat i pelare 2

 • 12.00-12.10 Jordbruksverket
 • 12.10-12.20 Lantbrukarnas Riksförbund
 • 12.20-12.30 Landsbygdsnätverket Hela Sverige ska leva
 • 12.30-12.55 Frågor från ledamöterna

Avslutning

12.55-13.00 Utskottets vice ordförande Bengt-Anders Johansson (M)

Ytterligare information

Madeleine Holst, utskottsråd miljö- och jordbruksutskottet, telefon 08-786 43 28, e-post madeleine.holst@riksdagen.se