Öppen utfrågning om Riksbankens rapport Redogörelse för penningpolitiken 2020

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppen utfrågning 5 maj 2022

Öppen utfrågning om Riksbankens rapport Redogörelse för penningpolitiken 2020

Finansutskottet håller en öppen utfrågning om Riksbankens rapport Redogörelse för penningpolitiken 2020. Deltagare är Riksbankens direktion: riksbankschef Stefan Ingves, förste vice riksbankschef Cecilia Skingsley, riksbankscheferna Henry Ohlsson, Per Jansson, Martin Flodén och Anna Breman samt opponenterna Hilde C Björnland, professor vid norska handelshögskolan och Göran Hjelm kanslichef för Finanspolitiska rådet.

Tid: Klockan 10-12
Plats: Förstakammarsalen. (Antalet platser i Förstakammarsalen är begränsat med anledning av coronaviruset.)

Hitta till riksdagen

Sammanträdet är öppet för allmänhet och media och går att se direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv.

På grund av coronarelaterade restriktioner medverkar vissa deltagare digitalt.

Program

10.00 Vice ordförande Elisabeth Svantesson (M) hälsar välkommen och inleder utfrågningen

10.05 Sammanfattning av Redogörelse för penningpolitiken 2020, riksbankschef Stefan Ingves

10.20 Synpunkter på redogörelsen och utformningen av penningpolitiken,
Hilde C Björnland, professor vid norska handelshögskolan och Göran Hjelm, kanslichef för Finanspolitiska rådet

11.00 Kommentarer från Riksbankens direktion på opponenternas synpunkter, vice riksbankschef Martin Flodén

11.10 Frågor från ledamöterna

12.00 Vice ordförande Elisabeth Svantesson (M) avslutar utfrågningen