Öppen utfrågning om Riksrevisionen – en del av riksdagens kontrollmakt

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Relaterade sändningar

Öppen utfrågning 10 maj 2022

Öppen utfrågning om Riksrevisionen – en del av riksdagens kontrollmakt

Konstitutionsutskottet, KU, håller en öppen utfrågning om Riksrevisionen – en del av riksdagens kontrollmakt.

Tid: Klockan 9–12
Plats: Andrakammarsalen. Allmänhet går in via Riksgatan 2. Media och inbjudna gäster går in via Riksplan, Norrbro 1B.

Program

Tid Programpunkt
9.00

Inledning

Andreas Norlén (M), ordförande i konstitutionsutskottet

9.05

Riksrevisionens framväxt – varför ville riksdagen ha en riksrevision?

Magnus Isberg, före detta kanslichef konstitutionsutskottet

9.20

Relationen mellan riksdagen och Riksrevisionen: blev det som tänkt?

  • Jörgen Hellman (S), ordförande i Riksrevisionens parlamentariska råd, riksdagsledamot
  • Elisabeth Svantesson (M), ordförande för riksdagens utredning 2008/09 om Riksrevisionen, riksdagsledamot
9.35

Riksrevisionen i gransknings- och utvärderingslandskapet

Per Molander, tidigare generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkringen

9.55

Att granska offentlig verksamhet: Hur? Vad? Varför?

Anna Skarhed, Justitiekansler

10.15

Frågor från utskottets ledamöter

10.45

Paus

11.05

Det europeiska perspektivet

HG Wessberg, ledamot i EU:s revisionsrätt

11.25

Det finländska perspektivet

Tytti Yli-Viikari, Generaldirektör, Statens revisionsverk i Finland

11.45 

Frågor från utskottets ledamöter

 

Avslutning

Hans Ekström (S), ledamot i konstitutionsutskottet

Relaterade sändningar