Öppen utfrågning om Riksrevisionens årliga rapport 2020

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppen utfrågning 5 maj 2022

Öppen utfrågning om Riksrevisionens årliga rapport 2020

Finansutskottet håller en öppen utfrågning med anledning av Riksrevisionens årliga rapport 2020. Riksrevisorn redovisar de viktigaste iakttagelserna från sina granskningar. Resultatet av granskningarna följs också upp i en årlig uppföljningsrapport. Vid utfrågningen diskuteras Riksrevisionens granskning utifrån temat hållbarhet.

Tid: Torsdagen den 17 september 2020 klockan 10–11.15
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan Norrbro 1 A

Deltagare: Riksrevisor Helena Lindberg

Program

Klockan 10 Finansutskottets ordförande Fredrik Olovsson (S) inleder utfrågningen.

Riksrevisor Helena Lindberg presenterar de viktigaste iakttagelserna från de två rapporterna

Klockan 10.45 Frågor från ledamöterna

Klockan 11.15 Finansutskottets vice ordförande Elisabeth Svantesson (M) avslutar utfrågningen

Riksdagen följer de råd och rekommendationer som utfärdats av ansvariga myndigheter med anledning av covid 19 pandemin. Det innebär att endast ett begränsat antal platser finns tillgängliga för allmänheten på kammarsalens besöksläktare. 

Utfrågningen kan även följas via riksdagens webb-tv

Anmälan: till pia.sandberg@riksdagen.se senast onsdag 16 september.