Öppen utfrågning om romers situation i Sverige

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppen utfrågning 31 maj 2022

Öppen utfrågning om romers situation i Sverige

Tid: Klockan 9-12
Plats: Förstakammarsalen

Konstitutionsutskottet, KU, håller en öppen utfrågning om romers situation i Sverige.

Program

Tid Programpunkt
9.00 Inledning
Peter Eriksson (MP), ordförande i konstitutionsutskottet
9.05 Justitieminister Beatrice Ask (M)
9.15 Rikspolischef Bengt Svenson
9.25 Erland Kaldaras Nikolizsson, ordförande för Romska Ungdomsförbundet
Simon Wallengren, ordförande för Kulturgruppen för resandefolket
9.40 Möjlighet för utskottets ledamöter att ställa frågor till föredragshållarna och övriga inbjudna
10.10 Paus
10.30 Integrationsminister Erik Ullenhag (FP)
10.40 Företrädare för Länsstyrelsen i Stockholms län
10.50 Angelina Dimiter-Taikon, föreståndare för Roma kulturklass vid Nytorpsskolan i Stockholm
Marian Wydow, projektledare vid Romska informations- och kunskapscentret i Malmö
11.05 Möjlighet för utskottets ledamöter att ställa frågor till föredragshållarna och övriga inbjudna
11.50-12.00 Sammanfattning och avslutning
Per Bill, vice ordförande i konstitutionsutskottet