Öppen utfrågning om skatters betydelse för utveckling och fattigdomsbekämpning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppen utfrågning 12 maj 2022

Öppen utfrågning om skatters betydelse för utveckling och fattigdomsbekämpning

Skatteutskottet och utrikesutskottet håller den öppna utfrågningen Politiken för global utveckling – skatters betydelse för utveckling och fattigdomsbekämpning. Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den går att följa via webb-tv.

Tid: Tisdagen den 7 juni klockan 11.00–12.45
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Program

11.00

Inledning
Kenneth G Forslund (S), utrikesutskottets ordförande
Per Åsling (C), skatteutskottets ordförande

11.10

Inbjudna talare
Isabella Lövin (MP), biståndsminister, Utrikesdepartementet
Charlotte Svensson, statssekreterare, Finansdepartementet
Penny Davies, policyrådgivare, Diakonia (representant för CONCORD Sverige)
Jacob Lundberg, doktorand i Uppsala och verksam vid Timbro

11.55

Frågor till talarna

12.35

Avslutning
Karin Enström (M), utrikesutskottets vice ordförande
Leif Jakobsson (S), skatteutskottets vice ordförande