Öppen utfrågning om skogen som resurs och livsmiljö

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppen utfrågning 6 maj 2022

Öppen utfrågning om skogen som resurs och livsmiljö

Miljö- och jordbruksutskottet håller en öppen utfrågning om skogen som resurs och livsmiljö.

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media och sänds via webb-tv.

Tid: Klockan 9–12
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Hitta till riksdagen

Program

09.00 Inledning, Kristina Yngwe (C), ordförande miljö- och jordbruksutskottet
09.10 Annika Nordin, Future Forests, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
09.20 Göran Berndes, Chalmers
09.30 Per Angelstam, SLU
09.40 Torgny Persson, Skogsindustrierna
09.50 Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen
10.00 Magnus Kindbom, LRF Skogsägarna
10.10 Kommentarer från Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Riksrevisionen och Forest stewardship council, FSC
10.30 Kort paus
10.45 Frågor från ledamöterna
11.50-12.00 Avslutning, Maria Gardfjell (MP), förste vice ordförande miljö- och jordbruksutskottet och Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordförande miljö- och jordbruksutskottet