Öppen utfrågning om svensk finanspolitik 2017

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppen utfrågning 10 maj 2022

Öppen utfrågning om svensk finanspolitik 2017

Finansutskottet håller en öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport Svensk finanspolitik 2017. Utfrågningen hålls med finanspolitiska rådets ordförande Harry Flam och finansminister Magdalena Andersson (S).

Tid: Tisdagen den 16 maj klockan 09-11.30
Plats: Förstakammarsalen

Program

09.00 Professor Harry Flam, Finanspolitiska rådets ordförande, presenterar rapporten

09.15 Finansminister Magdalena Andersson (S) ger regeringens syn på rapporten

09.30 Frågor från finansutskottets ledamöter

11.30 Finansutskottets ordförande avslutar