Öppen utfrågning om Sveriges försvar för perioden 2016–2020

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppen utfrågning 31 maj 2022

Öppen utfrågning om Sveriges försvar för perioden 2016–2020

Tid: klockan 10.00–12.00
Plats: Förstakammarsalen

Försvarsutskottet håller en öppen utfrågning om Sveriges försvar för perioden 2016–2020.

Program
10.00 Ordförandens inledning
Ordförande Allan Widman (FP)
10.05 Försvarsdepartementet
Regeringens förslag i propositionen om försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar för perioden 2016–2020.
Försvarsminister Peter Hultqvist
10.20 Försvarsmakten
Hur möter Försvarsmakten den försvarspolitiska inriktningen av Sveriges försvar för perioden 2016–2020?
Överbefälhavaren general Sverker Göranson
10.35 Paus
10.45 Frågor
Riksdagens ledamöter
11.55 Vice ordförandens avslutning
Vice ordförande Åsa Lindestam (S)