Patientsäkerhet och tillsyn

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppen utfrågning 4 maj 2010

Patientsäkerhet och tillsyn

Socialutskottet håller en öppen utfrågning om Patientsäkerhet och tillsyn

Tid: Klockan 10.00
Plats: Förstakammarsalen

Deltagare

 • Barbro Fridén -- Divisionschef Barndivisionen -- Karolinska Universitetssjukhuset
 • Göran Henriks -- Utvecklingsdirektör -- Qulturum, Landstinget i Jönköpings län
 • Lars-Erik Holm -- Generaldirektör -- Socialstyrelsen
 • Per-Anders Sunesson -- Avdelningschef för tillsyn -- Socialstyrelsen
 • Aud Sjökvist -- Generaldirektör -- Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN
 • Lars-Åke Johnsson -- Stf. Generaldirektör -- Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN
 • Christian Ivarsson -- Stf. Generaldirektör -- Läkemedelsverket
 • Lennart Philipsson -- Ämnesområdesansvarig -- Läkemedelsverket
 • Nils Feltelius -- Docent -- Läkemedelsverket
 • Lisbeth Löpare Johansson -- Vice ordförande -- Vårdförbundet
 • Carita Fallström -- Förbundsjurist -- Vårdförbundet
 • Maria Hallén -- -- Vårdförbundet
 • Eva Nilsson Bågenholm -- Förbundsordförande -- Sveriges Läkarförbund
 • Tomas Hedmark -- Förbundsjurist -- Sveriges Läkarförbund
 • Eva Estling -- Projektledare -- Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
 • Mats Eriksson -- Styrelseledamot -- Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
 • Anne Carlsson -- Förbundsordförande -- Reumatikerförbundet
 • Magdalena Olsson -- Kommunikationschef -- Reumatikerförbundet
 • Karin Jeppsson -- Vice ordförande -- Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
 • Ulrika Forsström -- Opinion och studier -- Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
 • Tobias Nilsson -- Politiskt sakkunnig -- Socialdepartementet
 • Lena Hedberg -- -- Socialdepartementet
 • Petra Zetterberg Ferngren -- Kansliråd -- Socialdepartementet
 • Ewa Willman -- Kammarrättsassesor -- Socialdepartementet