Politiken för global utveckling

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppen utfrågning 20 november 2012

Politiken för global utveckling

Plats: Förstakammarsalen

Utrikesutskottet håller en öppen utfrågning för att belysa aktuella frågeställningar inom politiken för global utveckling. Fokus för utfrågningen kommer att ligga på den globala utmaningen ekonomiskt utanförskap.

Utfrågningen är ett led i utskottets behandling av regeringens skrivelse 2011/12:167 om genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling.

Medverkande

  • Biståndsminister Gunilla Carlsson
    Regeringens syn på den globala utmaningen ekonomiskt utanförskap
  • Bo Forsberg, Generalsekreterare Diakonia (representant för CONCORD Sverige)
    Kommentarer kring kapitalflykt, svensk och internationell handel och investeringar
  • Johan Kuylenstierna, VD för Stockholm Environment Institute och adjungerad professor vid Stockholms universitet
    Globalt tryggad livsmedelsförsörjning