Sambandet mellan infrastruktur och hållbar tillväxt

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppen utfrågning 25 oktober 2007

Sambandet mellan infrastruktur och hållbar tillväxt

Trafikutskottet håller en öppen utfrågning om Sambandet mellan infrastruktur och hållbar tillväxt

Tid: Klockan 09.00
Plats: Förstakammarsalen

Deltagare

 • Jonas Eliasson -- professor -- KTH
 • Johan Klaesson -- docent -- Internationella handelshögskolan i Jönköping
 • Folke Snickars -- professor -- KTH
 • Tore Englén -- utredare -- Nutek
 • Joanna Dickinson -- projektledare -- SIKA
 • Elisabet Salander Björklund -- vice president forest Products -- Stora Enso
 • Bengt Owe Birgersson -- tidigare hamnstrategiutredare -- Godstransportdelegationen
 • Helena Andersson -- -- Näringsdepartementet
 • Britt-Marie Andrén Karlsson -- -- SLTF
 • Stefan Back -- -- Sveriges Transportindustriförbund
 • Anders Berg -- -- Riksrevisionen
 • Ann-Katrin Berglund -- -- Näringsdepartementet
 • Hans Brändström -- -- Näringsdepartementet
 • Guy Ehrling -- -- Guy Ehrling Kommunikation AB
 • Per-Erik Eriksson -- -- Stockholms handelskammare
 • Ann-Sofie Eriksson -- -- Sveriges Kommuner och Landsting
 • Lena Erixon -- -- Vägverket
 • Kristina Feldhusen -- -- Naturvårdsverket
 • Peter Feldt -- -- Stockholms infrastruktur
 • Tore Fritzon -- -- SLTF
 • Mathilda Fält Zaar -- -- Riksrevisionen
 • Anna Grönlund -- -- Svenska Bussbranschens Riksförbund
 • Charlotte Gustafsson -- -- KPMG
 • Lars Hallsten -- -- Näringslivets Transportråd
 • Åsa Hansson -- -- KPMG
 • Lars Holm -- -- QIII (Kvalitet i upphandling av vägtransporter)
 • Maria Ingelsson -- -- Näringsdepartementet
 • Peter Jeppsson -- -- TransportGruppen
 • Mikael Johannesson -- -- Naturvårdsverket
 • Ulrika Kampf -- -- Motormännens Riksförbund
 • Roger Kristenson -- -- Järnvägsforum
 • Susanne Lekengård -- -- Motormännens Riksförbund
 • Johan Lindberg -- -- Sveriges Kommuner och Landsting
 • Ingemar Lundin -- -- Branschföreningen Tågoperatörerna
 • Niklas Lundin -- -- Näringsdepartementet
 • Dan Lundvall -- -- Luftfartsverket
 • Bo Netz -- -- Finansdepartementet
 • Thomas Nielsen -- -- Finansdepartementet
 • Magnus Nilsson -- -- Svenska Naturskyddsföreningen
 • Carina R Nilsson -- -- Sveriges Åkeriföetag
 • Olof Nordell -- -- Stockholms infrastruktur
 • Peo Nordlöf -- -- Vägverket
 • Per Norman -- -- Vinnova
 • Maria Nygren -- -- TransportGruppen
 • Johan Nyström -- -- Svenskt Näringsliv
 • Sandra Paulsen Silva -- -- Naturvårdsverket
 • Peeter Puusepp -- -- Föreningen Svenskt Flyg
 • Sofia Risberg -- -- Rikstrafiken
 • Claes Roxbergh -- -- Järnvägsforum
 • Håkan Rydbo -- -- Europakorridoren AB
 • Maria Rydqvist -- -- Boverket
 • Kristian Skånberg -- -- Naturvårdsverket
 • Hjalmar Strömberg -- -- Vägverket
 • Patrik Strömer -- -- Kreab
 • Bo Svensson -- -- Svensk Handel
 • Patrik Tornberg -- -- KTH
 • Peder Wadman -- -- Branschföreningen Tågoperatörerna
 • Anna Wahlström -- -- Naturvårdsverket
 • Christer G Wennerholm -- -- SLTF
 • Lars Wogel -- -- Stockholms infrastruktur
 • Eva Krutmeyer -- -- Vetenskapsrådet
 • Per Olof Granbom -- -- Banverket
 • Ulf Adelsohn -- -- SJ AB
 • Kerstin Lindblad -- -- Glesbygdsverket
 • Olle Ek -- -- Bombardier
 • Rolf Alm -- -- Bombadier
 • Torbjörn Svensson -- -- Vägverket
 • Katarina Norén -- -- Banverket
 • Lars Nordstrand -- -- SL AB
 • Ulla Hamilton -- -- Stockholms kommun
 • Helena Lefvert -- -- Näringsdepartementet
 • Edvard Lind -- -- SJ AB
 • Kristina Geiger -- -- Näringsdepartementet
 • Malena Svensson -- -- Miljödepartementet
 • Johan Anderberg -- -- Dagens Nyheter
 • Katrin Kotake -- -- Banverket
 • Magnus Åkerman -- -- Stockholms handelskammare