Sjöfartsfrågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppen utfrågning

Sjöfartsfrågor

Tid: Klockan 9.00 - 12.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1.

Hur kan sjöfarten lösa våra trafikproblem?

Godstransporterna förväntas öka i framtiden samtidigt som det redan i dag finns bristande kapacitet i transportsystemet. Det är därför viktigt att ta tillvara sjöfartens potential. Trafikutskottet bjuder mot denna bakgrund in till en utfrågning där fokus ligger på hur kustnära sjöfart och sjöfart på våra större sjöar och kanaler kan komplettera och ersätta behovet av vägar och järnvägar. Utfrågningen utgör ett underlag inför det beslut riksdagen avser fatta under hösten 2012 om planeringen av trafikens infrastruktur fram till år 2025.

Program

TidProgrampunktMedverkande
9.00InledningTrafikutskottets ordförande Anders Ygeman (S)
9.05Kommer transporter till sjöss öka? Kommer vi bygga upp ett system där vi går över mot transporter av gods från land till sjöfart? Vad är de ekonomiska aspekterna och vilken roll spelar intermodalitet?Johan Woxenius, Professor logistik och transportekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
9.15Kan ökad sjöfart minska behovet av vägar och järnvägar?Rikard Engström, utvecklingsstrateg-spec.gods och logistik, Trafikverket.
9.25Vilka utmaningar och möjligheter ser facket för en ökad sjöfart?Kenny Reinhold, ordförande för SEKO sjöfolk.
9.35Vad krävs för att transporter till sjöss ska öka?Ann-Catrine Zetterdahl, Sjöfartsverkets generaldirektör
9.45Vad gör rederierna för att möte framtidens transportbehov? Vilka är utmaningarna och möjligheterna?Carl Carlsson, miljöchef vid Sveriges redareförening.
9.55Vad krävs för att näringslivet ska lägga fler transporter på sjön?Per Bondemark, ordförande för Näringslivets Transportråd.
10.05Kust- och inlandssjöfartens möjligheterPer Kågeson, adjungerad professor vid KTH.
10.15Paus
10.35Frågestund
11.55-12.00AvslutningTrafikutskottets vice ordförande Jan-Evert Rådström (M).