Sjukskrivningsprocessen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppen utfrågning 17 april 2007

Sjukskrivningsprocessen

Socialförsäkringsutskottet håller en öppen utfrågning om Sjukskrivningsprocessen

Tid: Klockan 10.00
Plats: Andrakammarsalen

Deltagare

 • Curt Malmborg -- generaldirektör -- Försäkringskassan
 • Anna Hedborg -- generaldirektör -- Socialdepartementet
 • Eva Nilsson Bågenholm -- ordförande -- Sveriges läkarförbund
 • Anders Wahlberg -- andre vice ordförande -- Sveriges Psykologförbund
 • Bo Lindblom -- avdelningschef -- Socialstyrelsen
 • Sofia Bergström -- socialförsäkringsexpert -- Svenskt Näringsliv
 • Sture Nordh -- ordförande -- TCO
 • Siwert Gårdestig -- programdirektör -- Försäkringskassan
 • Lars Sjöström -- stf. generaldirekttör -- Ams
 • -- -- Socialdepartementet
 • -- -- Försäkringskassan
 • -- -- Arbetsmarknadsverket
 • -- -- Socialstyrelsen
 • -- -- Sveriges läkarförbund
 • -- -- Svenska Läkaresällskapet
 • -- -- Sveriges Psykologförbund
 • -- -- Svenska Företagsläkarföreningen
 • -- -- Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund
 • -- -- Handikappombudsmannen
 • -- -- Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)
 • -- -- Arbetsgivarverket
 • -- -- Sveriges Kommuner och Landsting
 • -- -- Svenskt Näringsliv
 • -- -- Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)
 • -- -- Landsorganisationen (LO)
 • -- -- Sveriges akademikers centralorganisation (Saco)
 • -- -- Företagarnas Riksorganisation
 • -- -- AFA Försäkring

Relaterade sändningar