Skattereduktion för läxhjälp

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppen utfrågning 22 november 2012

Skattereduktion för läxhjälp

Skatteutskottet håller en öppen utfrågning om skattereduktion för läxhjälp. Utfrågningen är ett led i utskottets beredning av regeringens förslag om skattereduktion för läxhjälp och de motioner som lämnats in med anledning av förslaget.

Tid och plats

Klockan 9-11 i Skandiasalen, ingång Mynttorget 1.

Inbjudna

  • Lärarförbundet
  • Lärarnas Riksförbund
  • Skolledarförbundet
  • Almega
  • My Academy
  • Sveriges Kommuner och Landsting
  • Skolverket
  • Skatteverket
  • Finansdepartementet

Hålltider

09.00 Henrik von Sydow, skatteutskottets ordförande, inleder

09.05 De inbjudna får möjlighet att hålla var sitt anförande på max 10 minuter vardera

Härefter följer en frågestund (utskottets ledamöter och suppleanter ställer frågor till de inbjudna deltagarna)

11.00 Utfrågningen avslutas

Utfrågningen kommer att sändas direkt på riksdagens webbplats samt i SVT24.

Dokument

Skatteutskottets ärende om skattereduktion för läxhjälp innehåller följande förslag