Sms-lån och överskuldsättning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppen utfrågning 31 januari 2008

Sms-lån och överskuldsättning

Civilutskottet håller en öppen utfrågning om Sms-lån och överskuldsättning

Tid: Klockan 08.30
Plats: Förstakammarsalen

Deltagare

 • Magnus Graner -- Statssekreterare -- Justitiedepartementet
 • Fredrik Ludwigs -- Ämnesråd -- Justitiedepartementet
 • Henrik Holmberg -- Ämnessakkunnig -- Justitiedepartementet
 • Britta Ahnmé Kågerman -- Departementsråd -- Integrations- och jämställdhetsdepartementet
 • Jenny Jensen -- Departementssekreterare -- Integrations- och jämställdhetsdepartementet
 • Kristina Eriksson -- Utredare -- Socialstyrelsen
 • Anna Schölin -- Jurist -- Socialstyrelsen
 • Eva Liedström Adler -- Rikskronofogde -- Kronofogdemyndigheten
 • Michael Necke -- Chef för avdelningen förebyggande kommunikation -- Kronofogdemyndigheten
 • Jan Åkerlund -- Kronofogde -- Kronofogdemyndigheten
 • Gunnar Larsson -- Generaldirektör -- Konsumentverket
 • Gunnar Wickström -- Byråchef -- Konsumentverket
 • Vilhelm Nordenancar -- Enhetschef -- Konsumentverket
 • Olof Moberg -- Förbundsjurist -- Sveriges Kommuner och Landsting
 • Anna Billing -- Utredningssekreterare -- Utredningen om ett samordnat insolvensförfarande (Ju2007:05)
 • Per Olsson -- Utredningssekreterare -- Utredningen om ett samordnat insolvensförfarande (Ju2007:05)
 • Per Spångberg -- Verkställande direktör -- Folkia AB
 • Marcus Lindström -- Marknads- och försäljningschef -- Folkia AB
 • Magnus Johansson -- Verkställande direktör -- Mobillån Sverige AB
 • Lena Nordqvist -- Ordförande -- Riksföreningen Insolvens
 • Ulrika Ring -- Vice ordförande -- Riksföreningen Insolvens
 • Rickard Stenberg -- -- Riksföreningen Insolvens
 • Claes Månsson -- Ordförande -- Svensk Inkasso
 • Charlotte Strandberg -- Direktör -- Svensk Inkasso
 • Ulla Lundquist -- Verkställande direktör -- Svenska Bankföreningen
 • Ingela Pedersén -- Ordförande -- Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst