Statens arbete med att motverka bidragsbrott

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Relaterade sändningar

Öppen utfrågning 17 juni 2022

Statens arbete med att motverka bidragsbrott

Plats: Andrakammarsalen, ingång Riksplan

Socialförsäkringsutskottet håller en öppen utfrågning om statens arbete med att motverka bidragsbrott.

Se webb-tv

Program

Inledning

Socialförsäkringsutskottets ordförande Gunnar Axén (M)

Anföranden

 • Riksrevisionen om rapporten Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten? (RiR2011:20)
  Riksrevisorn Jan Landahl
 • Finansdepartementet om regeringens skrivelse 2011/12:30
  Statssekreterare Hans Lindblad
 • Försäkringskassans arbete i dag för att motverka bidragsbrott
  Generaldirektör Dan Eliasson
 • Inspektionen för socialförsäkringen om myndighetens arbete mot bidragsbrott
  Generaldirektör Per Molander
 • Ekonomistyrningsverket om det myndighetsövergripande arbetet mot bidragsbrott
  Generaldirektör Mats Wikström
 • Åklagarmyndigheten om tillämpningen av bidragsbrottslagen
  Riksåklagare Anders Perklev
 • Handikappförbundens samarbetsorgans (HSO) erfarenheter av bidragsbrottslagen
  Ordförande Ingrid Burman
 • Socialdepartementet om det fortsatta arbetet för att minska bidragsbrotten
  Statssekreterare Anna Pettersson Westerberg

Utfrågning

Utskottets ledamöter ställer frågor till talarna och övriga inbjudna

Avslutning

Socialförsäkringsutskottets vice ordförande Tomas Eneroth (S)

Ytterligare information

 • Kerstin Stridsberg, utskottsråd i socialförsäkringsutskottet, telefon 08-786 43 06
 • Anita Hammar, utskottsassistent i socialförsäkringsutskottet, telefon 08-786 63 54

Relaterade sändningar