Svenska för invandrare (sfi)

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppen utfrågning 26 april 2007

Svenska för invandrare (sfi)

Utbildningsutskottet håller en öppen utfrågning om Svenska för invandrare (sfi)

Tid: Klockan 09.00
Plats: Skandiasalen

Deltagare

  • Suzanne Mehrens -- Undervisningsråd -- Skolverket
  • Eva Jönsson -- Undervisningsråd -- Skolverket
  • Arjun Bakshi -- Utredare -- Sveriges Kommuner och Landsting
  • -- Representanter för sfi i Göteborg -- Sveriges Kommuner och Landsting
  • Elisabeth Loberg -- Undervisningsråd -- Myndigheten för skolutveckling
  • Aina Bigestans -- Vik. föreståndare -- Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk
  • Johanna Fryksmark -- Departementssekreterare -- Utbildningsdepartementet
  • Julio Fuentes -- Verksamhetssekreterare -- Sios, Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige