Sverige i det internationella kulturlivet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppen utfrågning 5 september 2022

Sverige i det internationella kulturlivet

Kulturutskottet håller en öppen utfrågning om Sverige i det internationella kulturlivet.

Tid och plats

Klockan 9-11.45 i Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Program

TidProgrampunkt
Inledning
9.00Gunilla Carlsson (S), kulturutskottets ordförande
Exempel på internationellt arbete och samarbete
9.05Ellen Wettmark, internationell koordinator, Statens kulturråd
9.15Ann Larsson, kanslichef, Konstnärsnämnden
9.25Stina Westerberg, generaldirektör, Statens musikverk
9.35Sanne Houby-Nielsen, överintendent, Statens museer förvärldskultur
9.45Örjan Molander, länsmuseichef, Kalmar läns museum
9.55Eva Melldahl, samordnare för internationella ochinterkulturella frågor, Nämnden för hemslöjdsfrågor
10.05Ulrika Holmgaard, vd Svensk Scenkonst, tidigare kulturrådvid svenska ambassaden i Berlin
10.15Kaffepaus
10.35Frågestund
Avslutning
11.40Christer Nylander (FP), kulturutskottets vice ordförande