Utnämnandet av generaldirektör för Svenska Kraftnät, m.m.

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppen utfrågning 2 april 2009

Utnämnandet av generaldirektör för Svenska Kraftnät, m.m.

Konstitutionsutskottet håller en öppen utfrågning om Utnämnandet av generaldirektör för Svenska Kraftnät, Justitieminister Beatrice Asks handläggning av ärendet om tillsättandet av ny rikspolischef, Beredning av regeringens proposition 2007/08:49 "Statligt tandvårdsstöd", Regeringens beredning av lagstiftningen rörande signalspaning, Regeringens hantering av stödpaketet till fordonsindustrin, Granskning av regeringens utövande av ägandet i Carnegie Investment Bank AB, Statsrådet Sven-Otto Littorins hantering av generaldirektören för Arbetsförmedlingen

Tid: Klockan 09.30
Plats: Andrakammarsalen