Utvärdering av Riksbanken penningpolitik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppen utfrågning

Utvärdering av Riksbanken penningpolitik

Finansutskottet håller en öppen utfrågning om utvärderingen av penningpolitiken och Riksbankens arbete med finansiell stabilitet

I juni 2010 gav riksdagens finansutskott professorerna Charles Goodhart vid London School of Economics, och Jean-Charles Rochet vid Toulouse School of Economics och Institute for Banking and Finance vid universitetet i Zürich, i uppdrag att utvärdera den svenska penningpolitiken under åren 2005-2010. Resultatet av deras utvärdering genomfördes mellan augusti 2010 och augusti 2011.

Rapport från riksdagen 2010/11:RFR5

Tid: Klockan 10.00
Plats: Förstakammarsalen

Deltagare

  • Professorerna Charles Goodhart och Jean-Charles Rochet
  • Riksbankschef, Stefan Ingves
  • Generaldirektören för Finansinspektionen, Martin Andersson
  • Professor John Hassler, Stockholms universitet