Vårdval i primärvården

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppen utfrågning 27 januari 2009

Vårdval i primärvården

Socialutskottet håller en öppen utfrågning om Vårdval i primärvården

Tid: Klockan 09.30
Plats: Förstakammarsalen

Deltagare

 • Anders Anell -- Adjungerad professor -- Institutet för ekonomisk forskning vid Lunds universitet
 • Ebba Sjögren -- Ekonomie doktor -- Handelshögskolan i Stockholm
 • Elisabet Svensson -- Verksamhetschef -- Vårby vårdcentral
 • Bo Burström -- Professor -- Karolinska institutet
 • Karin Johansson -- Statssekreterare -- Socialdepartementet
 • Tobias Nilsson -- Politisk sakkunnig -- Socialdepartementet
 • Toivo Heinsoo -- Utredare -- Socialdepatementet
 • Claes-Fredrik Helgesson -- Huvudsekreterare utredningen om patientens rätt -- Socialdepartementet
 • Catarina Andersson Forsman -- Hälso- och sjukvårdsdirektör -- Stockholms läns landsting
 • Anders Olsson -- Utredare -- Stockholms läns landsting
 • Carina Nordqvist Falk -- Chef för Hälsoval Skåne -- Region Skåne
 • Magnus Kåregård -- Medicinsk rådgivare -- Region Skåne
 • Alf Jönsson -- Landstingsdirektör -- Landstinget i Kalmar län
 • Shori Zand -- Styrelseledamot -- Vårdföretagarna
 • Maria Dalemar -- Ordförande Sveriges Distriktläkarförening -- Sveriges läkarförbund
 • Thomas Flodin -- Ordförande Stockholms läkarförening -- Sveriges läkarförbund
 • Kåre H Jansson -- Utredningschef -- Sveriges läkarförbund
 • Annika Eklund-Grönberg -- Ordförande -- Svensk förening för allmänmedicin, SFAM
 • Mats Rydberg -- Styrelseledamot -- Svensk förening för allmänmedicin, SFAM
 • Madelene Andersson -- Styrelseledamot -- Svensk förening för allmänmedicin, SFAM
 • Anna-Karin Eklund -- Ordförande -- Vårdförbundet
 • Eva-Lisa Krabbe -- Förbundssekreterare -- Vårdförbundet
 • Kerstin Belfrage -- Ombudsman -- Vårdförbundet
 • Inger Rising -- Ordförande -- Distriktssköterskeföreningen
 • Ulla Falk -- Styrelseledamot -- Distriktssköterskeföreningen
 • Ola Johansson -- Sakkunnig i socialpolitiska frågor -- Pensionärernas riksorganisation, PRO
 • Karl Erik Olsson -- Ordförande -- Sveriges pensionärsförbund, SPF
 • Gunnar Degerman -- Omvärldsanalytiker -- Sveriges pensionärsförbund, SPF
 • Ingemar Färm -- Styrelseordförande -- Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO
 • Lars Berge-Kleber -- Vice styrelseordförande -- Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO
 • Tommy Fröberg -- Avdelningschef -- Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO
 • Anne Carlsson -- Förbundsordförande -- Reumatikerförbundet
 • Kristina Söderlund -- Intressepolitisk ombudsman -- Reumatikerförbundet
 • Svante Pettersson -- Projektchef -- Statens folkhälsoinsitut, FHI
 • Åsa Wetterqvist -- Projektledare -- Statens folkhälsoinsitut, FHI