Återrapportering från Europeiska rådets möte

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppet sammanträde 12 maj 2022

Återrapportering från Europeiska rådets möte

Tid: Klockan 16.30
Plats: Skandiasalen

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde. Vid sammanträdet återrapporterar statsminister Stefan Löfven (S) från Europeiska rådets möte den 28-29 juni. Statsministern inleder, därefter får EU-nämndens ledamöter tillfälle att ställa frågor.