Öppet sammanträde i EU-nämnden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppet sammanträde 10 maj 2022

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Öppet sammanträde i EU-nämnden inför informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer den 23 februari 2018.

Information från statssekreterare Hans Dahlgren.

Tid: Klockan 8.00–9.30
Plats: Skandiasalen

Sammanträdet går att följa via webb-tv.