Öppet sammanträde i KU om JO:s verksamhet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppet sammanträde 31 maj 2022

Öppet sammanträde i KU om JO:s verksamhet

Tid: 11.30-13.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Konstitutionsutskottet, KU, håller ett öppet sammanträde där Justitieombudsmannen, JO, överlämnar sin ämbetsberättelse till riksdagen och redogör för verksamheten under året.
Mer om Justitieombudsmannen