Öppet sammanträde om barnförsäkringar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppet sammanträde 21 mars 2013

Öppet sammanträde om barnförsäkringar

Tid: 09.30–11.00
Plats: Skandiasalen

Civilutskottet håller ett öppet sammanträde om barnförsäkringar. På sammanträdet presenteras en rapport för utskottet om hur försäkringsbolagen hanterar ansökningar om barnförsäkringar och vilken praxis som används.

Civilutskottet beslutade i februari 2012 som ett led i sitt arbete med uppföljning och utvärdering att göra en övergripande inventering av försäkringsbolagens hantering av ansökningar om barnförsäkringar och bolagens praxis kring beslut. Inventeringen, som gjorts av utvärderings- och forskningssekretariatet vid Riksdagsförvaltningens utskottsavdelning, syftar till att ge utskottet underlag för beredning av riksdagsärenden i frågan.