Öppet sammanträde om fastighetsmäklarlagen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppet sammanträde 10 maj 2022

Öppet sammanträde om fastighetsmäklarlagen

Civilutskottet har gjort en uppföljning av fastighetsmäklarlagen från 2011 för att se om lagen har fått avsedd effekt. Utskottet presenterar resultatet av uppföljningen vid ett öppet sammanträde.

Tid: Tisdagen den 15 november klockan 11.00–12.30
Plats: Skandiasalen