Öppet samråd i EU-nämnden med statsministern

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppet samråd 19 juni 2022

Öppet samråd i EU-nämnden med statsministern

Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde. Vid sammanträdet samråder statsminister Fredrik Reinfeldt (M) med nämnden inför möte i Europeiska rådet den 1–2 mars 2012.

Kallelse och föredragningslista 2011/12:25

Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2012-02-29 kl. 13:00
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Europeiska rådet
  Statsminister Fredrik Reinfeldt
  Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 1-2 mars
 2. (ev.) Övrigt

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 2 mars i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Rättsliga och inrikes frågor
  * Miljö
  * Utrikes frågor - handel