Öppet samråd i EU-nämnden med statsministern

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppet samråd 12 maj 2022

Öppet samråd i EU-nämnden med statsministern

Tid: 11.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde. Vid sammanträdet samråder statsminister Stefan Löfven (S) med EU-nämnden inför ett extra möte i Europeiska rådet samma dag.