Öppet samråd i EU-nämnden med statsministern

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppet samråd 12 maj 2022

Öppet samråd i EU-nämnden med statsministern

Tid: 9.00
Plats: Skandiasalen

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde den 10 november. Vid sammanträdet samråder statsminister Stefan Löfven (S) med EU-nämnden inför ett informellt möte med stats- och regeringscheferna den 12 november.