Arbetsmarknadspolitik i kommunerna

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppet seminarium 19 juni 2022

Arbetsmarknadspolitik i kommunerna

Arbetsmarknadsutskottet ordnar ett öppet seminarium om arbetsmarknadspolitik i kommunerna.

Staten har huvudansvaret för arbetsmarknadspolitiken, men insatser för arbetslösa sker även i kommunal regi. Arbetsmarknadsutskottet har beställt en översikt över forskning om arbetsmarknadspolitik i Sveriges kommuner. Fil. dr Katarina Thorén, Uppsala universitet, inleder seminariet med att presentera de viktigaste slutsatserna i rapporten.

Tid: Klockan 09.30-11.45
Plats: Andrakammarsalen, ingång från Riksplan.

Program

TidProgrampunkt
 09.30Utskottets ordförande Tomas Tobé (M) hälsar välkommen
 09.35Fil. dr Katarina Thorén presenterar rapporten "Kommunal arbetsmarknadspolitik - en kunskapsöversikt över åtgärder för arbetslösa socialbidragstagare"
Katarina Thorén, fil. dr, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
 09.50Arbetsförmedlingen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och fackförbundet Kommunal ger sin syn på kommunal arbetsmarknadspolitik
Jan-Olof Dahlgren, bitr. generaldirektör Arbetsförmedlingen
Maria Stockhaus (M), ordf. i utbildningsberedningen, SKL
Annelie Nordström, ordf. Kommunal
 10.20Solna stad och Södertälje kommun presenterar sina erfarenheter av lokalt arbetsmarknadsarbete
Åsa Bergström, näringslivschef, Solna stad
Besim Aho (S), ordf. arbetslivsnämnden, Södertälje kommun
Anna Flink, chef för "F50", Södertälje kommun
 10.40Paus
 10.55Frågor från utskottets ledamöter till de medverkande
 11.40Utskottets vice ordförande Ylva Johansson (S) avslutar seminariet