Arbetsskadeförsäkringen i dag och i morgon

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppet seminarium 19 juni 2022

Arbetsskadeförsäkringen i dag och i morgon

Socialförsäkringsutskottet håller ett öppet seminarium med titeln Arbetsskadeförsäkringen - i dag och i morgon.

Tid: Klockan 9-12 
Plats: Andrakammarsalen, ingång Riksplan (för allmänheten) eller Riksgatan 2 (för media).

Program

Inledning
Socialförsäkringsutskottets ordförande Gunnar Axén (M)

Faktorer för beviljande av livränta
Malin Josephsson, forskare vid Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)

Arbetsskadehandläggningen i praktiken
Monica Svanholm, verksamhetsansvarig arbetsskador, Försäkringskassan

Värdering av arbetsorsakade sjukdomar
Kjell Torén, läkare och professor i försäkringsmedicin vid Göteborgs universitet

Utvecklingen av antalet anmälda arbetsskador
Elizabeth Östman, förbundsjurist, LO-TCO Rättsskydd

Drivkrafter i dagens arbetsskadeförsäkring
Sofia Bergström, socialförsäkringsexpert, Svenskt Näringsliv

Paus

Erfarenheter från andra länder - lösningar för Sverige
Björn von Sydow, ordförande i Försäkringsförbundets arbetsskadekommission

En alternativ arbetsskadeförsäkring
Gabriella Sjögren Lindquist, docent och Eskil Wadensjö, professor, Stockholms universitet

Frågor till talarna

Avslutning
Socialförsäkringsutskottets vice ordförande Tomas Eneroth (S)